ลิฟท์ท้าย ฝาท้ายไฮดรอลิก

ฝาท้ายไฮดรอลิก (แบบแขน) ของใหม่ พร้อมติดตั้ง

 

IMG_1979

สำเนาของ IMG_2833

 

สำเนาของ IMG_2834